فیلم های آموزشی تکمیلی کتاب های آزمایشگاه علوم تجربی (۱) و (۲)

فیلم های آموزشی تکمیلی کتاب های آزمایشگاه علوم تجربی (۱) و (۲)

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی(۱) کتاب آزمایشگاه علوم تجربی(۲)
اندازه گیری قطر بیرونی یک لوله با کولیس
اندازه گیری قطر درونی یک لوله با کولیس
اندازه گیری عمق یک قطعه با کولیس
اندازه گیری با ریزسنج(میکرومتر)
حرکت یون ها
ماشین بخار
قایق بخار
انتقال انرژی- دوک و ریل شیب دار
هلال های متفاوت از ماه
چرخش ماه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *