بخشنامه ها

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی سرگروه های درسی متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی سرگروه های درسی متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ کارگاه آموزشی مجازی سرگروه های درسی آزمایشگاه علوم دوره دوم متوسطه در روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۹ از ساعت ۱۶ از طریق وب کنفرانس برگزار می گردد.

ادامه مطلب »