فیلم ها و اسلایدهای ارسالی همکاران از نواحی و مناطق استان

فیلم ها و فایل های زیر توسط همکاران محترم استان آذربایجان شرقی در نواحی و مناطق مختلف استان تهیه شده و به گروه آزمایشگاه علوم استان ارسال گردیده اند.

فیلم های

آزمایشگاه دهم

فایل های پاورپوینت

آزمایشگاه دهم

فیلم های

آزمایشگاه یازدهم

فایل های پاورپوینت

آزمایشگاه یازدهم

تهیه محلول از ماده جامد( خانم غرایی از اسکو)  زیبا سازی محیط زندگی با بلورهای دست ساز( خانم آشتاب از ناحیه ۴ تبریز)  به هم بستن مقاومت ها(آقای جلالیان از مراغه)
تهیه محلول رقیق از محلول غلیظ( خانم غرایی از اسکو)  تعیین گروه های خونی( خانم آشتاب از ناحیه ۴ تبریز)  واکنش بطری آبی( خانم شاه محمدی از چاراویماق)
تهیه محلول رقیق از محلول غلیظ اسیدها( خانم غرایی از اسکو)  محلول نمکی حساس( خانم آشتاب از ناحیه ۴ تبریز)  قطار مغناطیسی( آقای سلیمانی از ناحیه ۱ تبریز)
بخش قابل رؤیت ماه (خانم محمد زاده از گروه آزمایشگاه علوم استان)  نقاشی با بزاق دهان( خانم آشتاب از ناحیه ۴ تبریز)  مشاهده اثرات تغییر فشار اسمزی بر یاخته های گیاهی( خانم شاهمرادی از ناحیه ۲ تبریز)
فوران آب های زیرزمینی(خانم محمد زاده از گروه آزمایشگاه علوم استان)  گیاهان چگونه وزن کم می کنند؟( خانم آشتاب از ناحیه ۴ تبریز) سردتر از یخ( خانم ابوطالبی از ناحیه ۱ تبریز)
غذاهای پشتیبان رشد بدن( آقای حیدری از مراغه)  چگونه آب سخت می شود؟( خانم آشتاب از ناحیه ۴ تبریز) سردتر از یخ( آقای حیدری از مراغه)
جوشاندن آب، بدون گرما(آقای محمدزاده از ناحیه ۳ تبریز)  آب های آلوده را چگونه تصفیه کنیم؟(خانم محمد زاده از گروه آزمایشگاه علوم استان)
زیبا سازی محیط زندگی با بلورهای دست ساز(خانم پاکیزوند از ناحیه ۳ تبریز)
چگالی( آقای محمدزاده از ناحیه ۳ تبریز)
اصل ارشمیدس(خانم راضی از ناحیه ۳ تبریز)
اصل ارشمیدس(آقای محمدزاده از ناحیه ۳ تبریز)
کوهنوردان چگونه با استفاده از نقشه های عارضه نگاری مسیریابی می کنند؟( خانم حمیدزاده از ناحیه ۳ تبریز)
فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟( آقای جدی از بناب)
چگونه می توان یک چگالی سنج ساده ساخت؟( خانم راضی از ناحیه ۳ تبریز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *