فیلم های آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (۱) پایه دهم

فصل اول : کلیات

نکات ایمنی در آزمایشگاه

فصل دوم:

آزمایش های مربی

فصل سوم:

آزمایش های دستورالعملی

فصل چهارم:

آزمایش های کاوشگری

۱- جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار ۲- زیباسازی محیط زندگی با بلورهای دست ساز ۳- کیفیت آب موجود در کدام زمین ها، برای آشامیدن مناسب تر است ؟
۲- بخش قابل رؤیت ماه ۴- چگونگی تشکیل چشمه آب ۵- آیا کاتالیزگرهای زیستی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند؟
۳- هلال های متفاوت از ماه ۷- تشکیل چین خوردگی ۷- چگونه آب سخت می شود؟
۴- فوران آب های زیرزمینی ۸- یاخته های ماهیچه ای ۸- بین دما و حجم گاز در فشار ثابت چه رابطه ای وجود دارد ؟
۵- رطوبت هوای بازدمی ۹- نقاشی با بزاق دهان ۹- آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟
۶- کربن دی اکسید در هوای بازدمی ۱۰- نور و اثر آن بر تولید نشاسته در برگ ۱۰- هنگام انجام واکنش های شیمیایی چه اتفاقی می افتد ؟
۸- گویچه های انتقال دهندۀ گازهای تنفسی ۱۱- استخوان های محکم و انعطاف پذیر ۱۱- چگونه یون ها را در محلول شناسایی کنیم؟
۹- تعیین گروه های خونی ۱۲- روزنه های هوایی در برگ ها ۱۲- چگونه می توان نمودار انحلال پذیری نمک را رسم کرد ؟
۱۰- جوشاندن آب، بدون گرما ۱۳- تقسیم رشتمان(میتوز) در یاخته های ریشه پیاز ۱۳- عملکرد کاتالیزگرها چیست؟
۱۱- حرکت آب با گرمای دست ۱۴- یاخته های مبارز بدن ۱۵- فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟
۱۲- بازی دما با انحلال پذیری ۱۵- تخمیر(تنفس بی هوازی) ۱۹- چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟
۱۳- مسیرهای رنگی ۱۶- نیروی بین ذرات ۲۰- کدام یک گرمای بیشتری مبادله می کند؟
۱۴- محلول نمکی حساس ۱۸- ویتامین C در میوه ها و سبزی ها
۱۵- محلول های رنگی ۱۹- میزان گاز حل شده در یک نوشابه
۱۶- رسوب شناور ۲۰- کیفیت روغن
۱۷- زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی ۲۱- ساخت گوی برفی شیشه ای
۱۸- مولکول ها، دست در دست هم ۲۲- حل شدن گازها در آب
۱۹- پرده ای از آب ۲۳- خالص سازی نیترات ها
۲۰- اقیانوسی از هوا ۲۴- ابعاد مولکول
۲۱- نی غواص ۲۵- کلسیم کربنات در صدف
۲۲- شناوری ۲۶- اندازه گیری ابعاد یک لوله
۲۳- پرسرعت اما کم فشار ۲۷- اندازه گیری هایی به ضخامت یک برگه کاغذ
۲۴- انرژی به انرژی ۲۸- چگالی
۲۵- انتقال انرژی ۲۹- اصل ارشمیدس
۲۶- جابه جایی گرما ۳۰- اندازه گیری دما
۲۸- قایق بخار ۳۱- ظرفیت گرمایی گرماسنج
۳۲- گاز آرمانی (کامل) در دمای ثابت
۳۳- انبساط طولی جامدها
۱۰- جوشاندن آب، بدون گرما ۳۴- گرمای ویژه
۱۸- مولکول ها، دست در دست هم ۳۵- گرمای نهان ذوب یخ
۱۹- پرده ای از آب ۳۶- گرمای نهان تبخیر آب
۱۹- کشش سطحی
۲۱- نی غواص
۲۷- از گرما تا حرکت( ماشین بخار) ۲۸- مفهوم چگالی
۳۲- قانون بویل – ماریوت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *