فیلم های آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (۲) پایه یازدهم

فصل اول:  کلیات

توضیحات مربوط به مطالب کلیات

فصل دوم:  آزمایش های مربی فصل سوم:  آزمایش های دستورالعملی فصل چهارم:  آزمایش های کاوشگری
۱- مقاومت الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف ۱- تعیین درصد تخلخل آبخوان ۱- آب های آلوده را چگونه تصفیه کنیم ؟
۲- استخراج آهن با کبریت ۲- رسم نیم رخ عارضه نگاری (توپوگرافی) ۲- اختلاف ساعت کشورهای مختلف را چگونه محاسبه می کنند؟
۳- زورآزمایی با شیمی ۳- شناسایی کانی های مشابه و همرنگ ۳- چگونه درجه سختی مجموعه کانی های خود را تعیین می کنید؟
۴- شبیه و شبیه تر ۴- مشاهده اثرات تغییر فشار اسمزی بر یاخته های گیاهی ۴- چرا مساحت سرزمین های قطبی بر روی نقشه، بزرگ تر از اندازه واقعی است؟
۵- رنگ آمیزی با عنصر ۵- بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیم ها ۵- تحمل گویچه های (گلبول های) قرمز چقدر است؟
۶- جنگل سیاه ۶- مشاهده انواع پلاست در یاخته های گیاهی ۶- بنیه من چقدر است؟
۷- واکنش زمان سنج ۷- آشنایی با کارکرد دستگاه عصبی ۷- ارزش غذایی کدام سبزیجات بیشتر است؟
۸- واکنش بطری آبی ۸- مراحل رشد مگس سرکه و بررسی صفات ظاهری آن ۸- چه رابطه ای بین شدت و رنگ نور و میزان فتوسنتز وجود دارد؟
۹- برهم کنش بارهای الکتریکی ۹- کرک های گیاهی ۹- چگونه در مقیاس کوچک فلز استخراج کنیم؟
۱۰- نمایش میدان الکتریکی ۱۰- رویش دانه ۱۰- انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری می شود ؟
۱۱- مداد نورافشان ۱۱- کشت باکتری های دهان و سطح پوست ۱۱- چگونه از مواد سازگار با محیط، پلاستیک تهیه کنیم؟
۱۲- آهن ربا و جریان الکتریکی ۱۲- درصد خلوص کانسنگ مس ۱۲- درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است ؟
۱۳- حلقه پرّان ۱۳- شیمی در پزشکی ۱۳- عامل جابه جایی تعادل چیست؟
۱۴- قطار مغناطیسی ۱۴- انرژی در واکنش های شیمیایی ۱۴- آیا هر عنصری از برقکافت محلول آن به دست می آید؟
۱۵- مولد جریان برق ۱۵- فعالیت آنزیم در pH های گوناگون ۱۵- چگونه یک برق نما (الکتروسکوپ) ساده و حساس بسازیم؟
۱۶- تهیه گاز جوشکاری ۱۶- بارهایی که به یک جسم رسانا داده می شود، کجا می روند؟
۱۷- سردتر از یخ ۱۷- چگالی سطحی بار الکتریکی در کدام قسمت های رسانا بیشتر است؟
۱۸- چراغ افروز شیمیایی ۱۸- چگونه یک موتور الکتروستاتیک بسازیم؟
۱۹- لایه ای براق به رنگ طلا ۱۹- چگونه دمای تقریبی سیم درون لامپ روشن را به دست آوریم ؟
۲۰- پر و خالی شدن خازن ها ۲۰- مقاومت های متغیر وابسته، چه نقشی در مدارها دارند؟
۲۱- مدار و دستگاه های اندازه گیری الکتریکی ۲۱- باتری های با نیروی محرکه یکسان، چه تفاوتی با هم دارند؟
۲۲- مقاومت ویژه رساناهای فلزی ۲۲- چگونه آهنربا درست کنیم و خاصیت مغناطیسی آن را از بین ببریم؟
۲۳- دیود نور گسیل و قانون اهم ۲۳- چگونه موتور الکتریکی ساده بسازیم؟
۲۴- چگونه یک بلندگوی ساده بسازیم؟
۲۵- مواد از نظر مغناطیسی چه ویژگی هایی دارند؟
۲۶- سازوکار مبدل های الکتریکی چگونه است؟
۲۷- چگونه انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهیم ؟

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *